အေၾကာင္းရင္း

နပ္စ္မေခ်ာေခ်ာေလးက ဆရာဝန္ကို ေျပာပါတယ္။
“ေဒါက္တာ။ ဒီလူငယ္ကို ကြ်န္မ ေသြးခုန္ႏွဳန္း စမ္းလိုက္တိုင္း ပိုျပီး
ျမန္ျမန္လာတယ္။ သူ႕ကို စိတ္ျငိမ္ေဆး ေပးလိုက္ရမလား။”
ဆရာဝန္က ျပန္ေျဖပါတယ္။
မလိုပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ စမ္းမယ္ဆိုရင္ သူ႕မ်က္လံုးကိုသာ အဝတ္နဲ႕
စည္းထားလိုက္ပါ။

0 comments: