"ေဆးခြင့္"

"မခင္ႏြဲ႔ေႏွာင္း၊ ခဏ လာပါအံုး"
"ဟုတ္က့ဲ လာပါျပီ ဆရာ"
"ညည္း မေန႔က သြားဆရာဝန္နဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ရိွတယ္ဆိုျပီး ေန႔ဝက္ခြင့္ယူသြားတယ္ မဟုတ္လား"
"ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ""မညာနဲ႔၊ မေန႔ညေနက လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ရုပ္ရွင္ရံုထဲက ထြက္လာတာ ေတြ႔တယ္"
"မညာပါဘူး၊ အဲဒါ သြားဆရာဝန္၊ သူက သမီးခ်စ္သူ"
ငင္...

0 comments: