အျဖစ္မွန္

ဆရာ >     “ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္ဟာ သူ႔အေဖစိုက္ထားတဲ့ ခ်ယ္ရီပင္ကို ပုဆိန္နဲ႔
    ခုတ္လွဲပစ္ခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူခုတ္လဲွတာျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔အေဖကို
    မကြယ္မ၀ွက္ ၀န္ခံခဲ့တယ္၊ ကဲ…တပည့္တို႔၊ သူ႔အေဖက ဘာေၾကာင့္
    သူ႔ကို အျပစ္မတင္တာလဲကြယ္”
တပည့္>    “ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္ လက္ထဲမွာ ပုဆိန္ႀကီးရွိေနလို႔ပါ ဆရာ”

0 comments: