မုိးရြာေတာ့မည္

လူငယ္တစ္ေယာက္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးထံေရာက္လာၿပီးေျပာသည္။

“ဖာသာ၊ ကၽြန္ေတာ္အျပစ္လုပ္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ"

“အဲဒါဆို ကိုယ့္အမွားကို ဝန္ခံလိုက္ပါ ငါ႕သား”

“တလေလာက္က သူငယ္ခ်င္းရဲ႕အမ္ကို ကၽြန္ေတာ္ အလည္သြားပါတယ္။ အိမ္မွာ သူငယ္ခ်င္းမရွိပါဘူး။ သူ႕ရဲ႕ဇနီးပဲ ရွိေနပါတယ္။ သူမကၽြန္ေတာ္ကို ေကာ္ဖီေဖာ္တိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိုးရြာလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ ထီးမပါလာဘူး။ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္လို႕ ဒီမွာပဲအိပ္လိုက္ပါလို႕ သူမေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ဇနီးနဲ႕ ျပစ္မွားမိပါတယ္ခင္ဗ်ာ”

“ေအး၊ ဒါဟာ တကယ့္အျပစ္ေပပဲ။ ဒါေပမယ့္ ငါ႕သားကို ဖာသာခြင့္လႊတ္ပါတယ္”

“ကၽြန္ေတာ္အျပစ္ဟာ ဒါတင္မကေသးပါဘူးခင္ဗ်ာ။ တေလာက ကၽြန္ေတာ္ ေယာကၡမအိမ္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။ေယာကၡမႏွစ္ေယာက္လံုးမရွိၾကဘူး။ သူတုိ႕သမီး ကၽြန္ေတာ့္ ခယ္မပဲရွိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေကာ္ဖီေသာက္ေနတုန္း မိုးရြာလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ထီးမပါလာဘူး။ အခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္လို႕ ဒီမွာပဲအိပ္လိုက္ပါလို႕ ခယ္မက ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ျပစ္မွားမိျပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”

“ေအး၊ ဒါဟာႀကီးမားတဲ႕အျပစ္ေပပဲ။ ဒါေပမယ့္ ငါ့သားကို ဖာသာခြင့္လႊတ္ပါတယ္”

“ကၽြန္ေတာ္မွာ ေနာက္အျပစ္တစ္ခုရွိေနပါေသးတယ္။ မေန႕က ေယာက္ဖရဲ႕အိမ္ကို ကၽြန္ေတာ္ေရာက္သြားပါတယ္။ ေယာက္ဖေရာ သူ႕မိန္းမပါ အိမ္မွာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေယာက္ဖ မိန္းမရဲ႕ေမာင္ မိန္းမလွ်ာပဲရွိေနပါတယ္။ သူခ်ေကၽြးတဲ႕မုန္႕ကို စားေနတုန္း မိုးသဲႀကီးမဲႀကီး ရြာလာပါတယ္။ အခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္လို႕ ဒီမွာပဲအိပ္လိုက္ပါေတာ့လို႕ သူေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပစ္မွားမိျပန္ပါတယ္”

“အခု ငါ့သားမွာ ထီးပါလာသလား”

“မပါဘူးခင္ဗ်ာ”

“ဒါဆို ျမန္ျမန္ျပန္ပါေတာ့ငါ့သား ။ မၾကာခင္မိုးရြာေတာ့မယ္"

0 comments: