အရက္သမားမ်ား

အရက္အလြန္အကြ်ံမူးေနေသာ အရက္သမားသုံးေယာက္ Taxi ငွားၾကသည္။
Taxi Driver ကသူတုိ ့အရမ္းမူးေနမွန္းသိေတာ့ ကားစက္ကုိႏွိဳးလုိက္တယ္ .. ေနာက္ေတာ့
ကားစက္ကုိ ျပန္ရပ္လိုက္တယ္ ..
ျပီးေတာ့သူက .

" မင္းတုိသြားခ်င္တဲ့ေနရာ ေရာက္ျပီ " လုိ ့ေျပာတယ္ .
ပထမအရက္မူးသမားက သူ ့ကုိပုိက္ဆံေပးလိုက္တယ္ ..
ဒုတိယ အရက္မူးသမားက ေက်းဇူးပဲလုိ ့ေျပာတယ္ ..
တတိယ အရက္မူးသမားက်ေတာ့ သူ ့ပါးကုိခ်လုိက္တယ္ ..

Taxi Driver က သူအလိမ္ေပၚသြားျပီဆုိျပီး လန္ ့သြားတာေပါ့ ..
အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ တတိယအရက္မူးသမားကေျပာလုိက္တာကေတာ့ ..

" ေနာက္တစ္ခါ ကားေမာင္းရင္အရွိန္ေလွ်ာ့ေမာင္း .. မင္းေၾကာင့္ငါတုိ ့ေသေတာ့မလုိ ့" တဲ့

0 comments: