စိတၱဇ လူသား

အာဘန္း ~ "ကၽြန္ေတာ္ဂုဏ္ယူတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့သားက ေဆးတကၠသိုလ္မွာေလ"
မိတ္ေဆြ ~ "ဟုတ္လား။ သူက ဘာေတြ ေလ့လာေနတာလည္းဗ်"
အာဘန္း ~ "သူကေလ့လာေနတာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ လုူေတြက သူ႔ကို ေလ့လာေနၾကတာ"

0 comments: