သေဘာက်ပါတယ္

သခၤ်ာဆရာမက ေဂ်ာ္နီကို ေအာက္ပါေမးခြန္း ေမးပါတယ္။

“လယ္ကြင္းထဲက သစ္ပင္တစ္ပင္မွာ ငွက္ ၅ ေကာင္ နားေနတယ္။ တစ္ေကာင္ကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္လိုက္ေတာ့ အပင္မွာ ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ က်န္မလဲ”

ေဂ်ာ္နီက ” တစ္ေကာင္မွ မကန္ပါဘူး ဆရာမ” လို႔ေျဖတဲ့အခါ ဆရာမက

“မွားတယ္ကြယ့္ သားေလးရဲ ႔ ၄ ေကာင္က်န္မယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းေတြးပံုေလးကို သေဘာက်ပါတယ္” လို႔ျပန္ေျဖပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒါကုိ မေက်နပ္တဲ့ ေဂ်ာ္နီက ဆရာမကို ေမးခြန္းတစ္ခုေမး ခြင့္ေတာင္းတဲ့အခါ ဆရာမက ေမးခြင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဂ်ာ္နီ အေမး -

“အမ်ိဳးသမီးၾကီး သံုးေယာက္ ပန္းျခံထဲမွာ ထုိင္ေနျပီး ေရခဲမုန္႔ကိုယ္စီ စားေနၾကပါတယ္။ ပထမ တစ္ေယာက္က ေရခဲမုန္႔ကို အေပၚက စားျပီး ဒုတိယ တစ္ေယာက္က ေဘးအသားကေန စားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေအာက္ကေန စားပါတယ္။ ဘယ္ အမ်ိဳးသမီးက အိမ္ေထာင္က်ျပီးျပီလို႔ ထင္ပါသလဲ ဆရာမ”

ဆရာမ အေျဖ -

“အေပၚကေန စားတဲ့ တစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္မွာေပါ့”

လို႔ေျဖတဲ့အခါ ေဂ်ာ္နီက ယခုလို ျပန္ေျဖပါတယ္။

“မွားပါတယ္ တီခ်ယ္။ လက္သန္းၾကြယ္မွာ လက္စြပ္ စြပ္ထားတဲ့ တစ္ေယာက္ အိမ္ေထာင္ရွင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ တီခ်ယ္ေတြးပံုေလးကိုေတာ့ သေဘာက်ပါတယ္”

0 comments: