ေသပါျပီေတာ္

ေျမေပြးမႏွစ္ေကာင္ဆုံၾကသည္။ တစ္ေကာင္ကေမးသည္။
" ငါ့ကုိေျပာစမ္းပါ ၊ ငါဟာအဆိပ္ရွိသလားဟင္ "
" ရွိတာေပါ့ ၊ နင္ကေျမြေပြးပဲဥစၥာ "
" ျပင္းေရာျပင္းလား "
" ျပင္းတာေပါ့ ၊ ေျမြေပြးပဲဥစၥာ "
" အင္း ၊ အဲဒါဆုိငါ့မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ဘူး "
" ဘာျဖစ္လုိ ့လဲ ၊ ငါ့လွ်ာကုိငါကုိက္မိတယ္ "

0 comments: