သူ ့ေတာင္ျမင္ျပီဆုိမွေတာ့

ေျမျပင္လုံျခံဳေရးအတြက္ ဆင္ႏွင့္ ပုရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္ ကင္းလွည့္ေနၾကသည္ ။
ကင္းလွည့္ေနရင္း ပုရြက္ဆိတ္က ဆင္ကုိ ရုတ္တရက္လွမ္းေအာ္ေျပာလိုိက္သည္။
" ေဟ့ေရာင္ ဆင္ ျမန္ျမန္၀ပ္လုိက္ ရန္သူေတြငါ့ကုိ ျမင္သြားျပီထင္တယ္"

0 comments: