ဆုိင္ခြဲ

သူေတာင္းစားတစ္ေယာက္က ဦးထုပ္ႏွစ္လုံးကိုေရွ႕ခ်ၿပီး လမ္းေဘးတြင္ ပိုက္ဆံေတာင္းေနသည္။ လူတစ္ေယာက္က ထိုဦးထုပ္ထဲကိုပိုက္ဆံပစ္ထည့္ေပးရင္း သိခ်င္သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုကိုေမး၏။

``ခင္ဗ်ားက ဦးထုပ္ႏွစ္လံုးေတာင္ ခ်ထားတာကိုး၊ ဒီဦးထုပ္က ပိုက္ဆံေတာင္းတဲ့ ဦးထုပ္ဆိုရင္ ဟိုဘက္ ဦးထုပ္က ဘာတုန္း´´

``ဟိုဘက္ဦးထုပ္ကလည္း ပိုက္ဆံေတာင္းတာပါပဲ၊ အခုတေလာ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းလို႕ ဆိုင္ခြဲဖြင့္ထားတဲ သေဘာပါ´´

0 comments: