အဆုိးဆုံး ကိစၥ

သူငယ္ခ်င္းမႏွစ္ေယာက္ စကားေျပာေနၾက
သည္။
” I စိတ္ပူစျပဳလာၿပီ ၊ I ေယာက္်ား တခါမွ အိမ္ျပန္ေနာက္မက်ဘူးဖူး၊ ေနာက္မိန္းမေတြ ဘာေတြမ်ားေတြ႕ ေနၿပီလားမသိဘူး”

”နင္ကလဲ အဆိုးဆံုးကို ေတြးမထားပါနဲ႔ တေနရာရာမွာ ကားတိုက္ခံရတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ”

Oာိန္

0 comments: