ေရာဂါဆန္း

တစ္ခါက အဖြားႀကီးတစ္ေယာက္ ေဆးခန္းလာျပသတဲ့။

“ဆရာ ကြ်န္မေလ ဘာျဖစ္မွန္းမသိဘူး ေလေတြမၾကာခဏလည္ေနတယ္ ဒါေပမယ့္အသံလဲမျမည္ အနံ႔လဲမနံဘူး အခုေျပာရင္းေတာင္ ေလလည္တာ ၃ခါရွိၿပီ။”

“ဟုတ္ၿပီ အေမႀကီး ေရာ့ဒီေဆးေလးေသာက္ ေနာက္၂ ရက္ေနရင္တခါလာျပ”

ေနာက္ ၂ရက္ေနေတာ့ အဖြားႀကီး စိတ္တိုၿပီး ျပန္ေရာက္လာသတဲ့။

“ဆရာဘာေဆးေတြေပးလိုက္တုန္း ေလကလည္တုန္းပဲ အသံေတာ့မျမည္ဘူး ဒါေပမယ့္အခု အရမ္းနံတာပဲ”

“ေအာ္ဟုတ္ၿပီ အေမႀကီး အခု ႏွာေစးတာေပ်ာက္ၿပီဆိုေတာ့ နားေလးတာဆက္ကုရေအာင္”

0 comments: