မွားလုိ ့

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ကေလးကိုေခၚျပီး ကေလးေဆးရံုတို႕ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဆရာ၀န္ ။ ။ကေလးကိုမိခင္နို႕တိုက္တာလား ႏြားႏို႕တိုက္တာလား?

အမ်ိဳးသမီး။ ။ မိခင္နို႕တိုက္တာပါ

ဆရာ၀န္။ ။ ကၽြန္ေတာ္စမ္းသပ္မလို႕အကၤ်ီခၽြတ္လိုက္ပါ။

အမ်ိဳးသမီး။ ။ ရွင္…ဘာျဖစ္လို႕လဲ

ဆရာ၀န္။ ။ စိတ္မပူပါနဲ႕ ဒါေဆးရံုပါ က်ဴးလြန္တာေတြမရွိပါဘူး။

အမ်ိဳးသမီးကယံုတ၀က္မယံုတ၀က္ နဲ႕ ဆရာ၀န္စမ္းသပ္တာကိုခံလိုက္တယ္။

အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာစမ္းသပ္ျပီး ဆရာ၀န္က

” ခင္ဗ်ားႏို႕ရည္မွမရွိတာ ဒါေၾကာင့္ကေလးအာဟာရျပတ္တာေပါ့” လို႕ေျပာေတာ့ ……

အမ်ိဳးသမီးက……..
“ ကၽြန္မမွာဘယ္လိုလုပ္ျပီး မိခင္နို႕ရည္ရွိမလဲ ။ ကၽြန္မကသူ႕အေဒၚရွင့္”

0 comments: