အမ်ားၾကီး စားခ်င္ဘူး

ဆရာမ။         ။ “ဆရာမ က မင္း ကို ငွက္ေပ်ာသီး ၃၆လံုးပါတဲ့ျခင္း နဲ႔ ငွက္ေပ်ာသီး ၆၃လံုးပါတဲ့ျခင္း ကို ေရြးခိုင္းရင္ မင္း ဘာကိုေရြးမလဲ”

ေက်ာင္းသား  ။         ။ “ငွက္ေပ်ာသီး၃၆လံုးပါတဲ့ျခင္း ပါဆရာမ”

ဆရာမ။         ။ “ကိုင္း၊ ရစ္ခ်ီေရ၊ တကယ္ေတာ့ ၆၃ ဟာ ၃၆ ထက္ ပိုမ်ားတယ္ ဆိုတာ မင္း ေသခ်ာ သိလား”

ေက်ာင္းသား  ။ “သိပါတယ္ ဆရာမ။ အဒါေၾကာင့္ ပထမျခင္း ကို ေရြးတာေပါ့။ က်ြန္ေတာ္မွ ငွက္ေပ်ာသီး မၾကိဳက္တာ”

0 comments: