အားနာလုိ ့မၾကည့္လုိက္ဘူး

ပထမလူ ။"ဒီေန႔မနက္ေကာင္္မေခ်ာေခ်ာေလးတစ္ေယာက္

ေခ်ာ္လဲတာ စကပ္ေလးေတာင္လန္သြားတယ္ကြာ

ဒုတိယလူ။ ဟာ .. ဒါဆိုသူေတာ္ေတာ္ရွက္သြားမွာေပါ႔၊ မ်က္ႏွာနီသြားမွာဘဲ

ပထမလူ ။ ငါမ်က္ႏွာမၾကည္႔လိုက္မိဘူး၊ ေဘာင္းဘီကေတာ႔ အနက္ေလး

0 comments: