လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္

ကေလးတစ္ေယာက္ စတိုးဆိုင္လာၿပီး အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးဂြမ္းထုပ္ဝယ္
တယ္။ အေရာင္းတာဝန္ခံက လ်ွာရွည္ၿပီးေမးတယ္။
တာဝန္ခံ။ ။ ကေလးရဲ ႔ အေမ အတြက္လား။
ကေလး။ ။ ဟုတ္ပါဘူး။
တာဝန္ခံ။ ။ ေအာ္...ဒါဆို ကေလးရဲ ႔ အစ္မအတြက္ေပါ႔။
ကေလး။ ။ သူ႔အတြက္လည္းဟုတ္ဘူး။
တာဝန္ခံ။ ။ ဟင္... ဒါဆို ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ။
ကေလး။ ။ ညီေလးအတြက္ပါ။ တီဗြီမွာေႀကာ္ျငာတယ္ေလ ဒါကိုသုံးထားရင္ စက္ဘီးလည္းစီးနိုင္ပါတယ္၊
ေရလည္းကူးနိုင္ပါတယ္၊ ဒါေလးနဲ႔ဆိုလံုၿခံဳ မွဳရွိတယ္ ဆိုလို႔ပါ။

0 comments: