ေဖေဖကုိ ခ်စ္တဲ့ သားငယ္ေလး

အဘိုးၾကီးႏွင့္ အဘြားၾကီးႏွစ္ေယာက္တြင္ သမီး သံုးေယာက္ရွိေလသည္။
တစ္ေန႔ေသာ္ … ေယာကၡမ ျဖစ္သူက သမက္အၾကီး ႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သည္။
ေရကန္နားေရာက္ေသာ္ ေရကန္ထဲသို႔ ခုန္ခ်လိုက္သည္။
သမက္အၾကီး က ဆင္းကယ္သည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ ..သမက္ၾကီး အိမ္ေရွ႔တြင္ ကား တစ္စီး ေရာက္ ေနသည္။
ကားေပၚတြင္ “ေမေမ့ကို ခ်စ္တဲ့ ေမေမ့သားၾကီးအတြက္”ဟု စာေရးကပ္ထားသည္။

ဒုတိယ သမက္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္သည္။ေရကန္ထဲသို႔ခုန္ခ်ျပန္သည္။
သမက္အလတ္ က ဆင္းကယ္သည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ ..သမက္အလတ္ အိမ္ေရွ႔တြင္ ဆိုင္ကယ္ တစ္စီး ေရာက္ ေနသည္။
ဆိုင္ကယ္ေပၚတြင္ “ေမေမ့ကို ခ်စ္တဲ့ ေမေမ့သားလတ္အတြက္”ဟု စာေရးကပ္ထားသည္။

သမက္အငယ္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္သည္။ေရကန္ထဲသို႔ထပ္ခုန္ခ်ျပန္သည္။
သမက္အငယ္က စဥ္းစားသည္။ ပထမတစ္ေယာက္တုန္းက ကား ၊ ဒုတိယ တစ္ေယာက္က် ေတာ့ ဆုိင္ကယ္..
ငါ့ အလွည့္ က်ရင္ စက္ဘီးပဲလာမွာပဲ ဟု စဥ္းစားျပီး မကယ္ဘဲ ေနလုိက္သည္။ ေယာကၡမျဖစ္သူ ေသသြားသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ သမက္အငယ္ အိမ္ေရွ႔တြင္ ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စီးေရာက္ေနသည္။
ေလယာဥ္ပ်ံေပၚတြင္ *ေဖေဖ့ကို ခ်စ္တဲ့ ေဖေဖ့သားငယ္* အတြက္ ဟု ေရးထားသည္။

1 comments:

ဟားဟား မိုက္​ခ်က္​