ရွက္လုိ ့

အျပင္မွျပန္လာေသာ သမီးျဖစ္သူကုိ မိခင္ကေမးေနသည္။

မိခင္။ သမီးရယ္ တစ္ေနကုန္ဘယ္ေတြသြားေနတာလဲ။

သမီး။ ေမေမရယ္ သမီးသူငယ္ခ်င္းကအေဖာ္လုိက္ခဲ့ပါဆိုလို႔ ကာယဗလေမာင္ၿပဳိင္ပြဲသြားၾကည့္မိတာပါ။

မိခင္။ ဟုတ္လား။ သူတို႔ရဲ႕ကာယအလွကို သမီးေသခ်ာၾကည့္ခဲ့တယ္ေပါ့။

သမီး။ ဟင့္အင္း။ ေသခ်ာမၾကည့္ခဲ့ပါဘူး။ ကာယဗလေမာင္ေတြက အ၀တ္လည္းမပါဘဲ၊ အတြင္းခံေလးပဲ၀တ္ၿပီး လူေတြေရွ႕မွာၿပဳိင္ေနၾကတာေလ။ သမီးလည္း ရွက္တာနဲ႔ပဲ အ၀တ္ပါတဲ့ေနရာေလးကိုပဲ ကြက္ၿပီးၾကည့္ခဲ့တယ္။


0 comments: