အက်ိဴးေက်းဇူး

ဓါတုေဗဒဆရာက သူ ့ေက်ာင္းသားေတြကိုအရက္ေသာက္ျခင္းရဲ့ ုဆိုးက်ိဴးေတြကုိသိရ္ေအာင္ လက္ေတြ ့
စမ္းသပ္မွဳတစ္ခုလုပ္ျပတယ္။ သူက အရက္ခြက္တစ္ခြက္၊ ေရခြက္တစ္ခြက္နဲ ့သန္ေကာင္ႏွစ္ေကာင္ယူလာတယ္။

'ကဲ တပည့္တုိ ့၊ ဒီသန္ေကာင္ႏွစ္ေကာင္ကုိေသခ်ာၾကည့္ထားေနာ္' ဆရာကေျပာျပီး အရက္ခြက္ထဲကုိတစ္ေကာင္ ေရခြက္ထဲကုိတစ္ေကာင္ထည့္လုိက္တယ္ ။

ေရခြက္ထဲကသန္ေကာင္က ဂြ်မ္းထုိးကခုန္ျပီးေပ်ာ္ရႊင္ေနတယ္။ အရက္ခြက္ထဲကသန္ေကာင္ကေတာ့
တြန္ ့လိမ္ေကာက္ေကြးျပီး ခဏေနေတာ့ ျငိမ္သက္ေသဆုံးသြားတယ္။

' ကဲ တပည့္တုိ ့ေတြ ့ၾကတယ္မဟုတ္လား။ ဒီစမ္းသပ္မွဳကုိ ၾကည့္ျပီးဘယ္လုိ သင္ခန္းစာယူႏုိင္သလဲ'

ေဂ်ာ္နီလက္ေထာင္ျပီးထေျဖသည္။
' အရက္ေသာက္တဲ့သူေတြမွာ သန္ေကာင္ေတြမရွိႏုိင္ပါဘူးဆရာ'

0 comments: