မိန္းမတုိ ့၏အရြယ္သုံးပါး ဖြင့္ဆုိခ်က္

မိန္းမဆုိတာ အရြယ္သုံးပါးပဲရွိၾကပါတယ္ ..

ပထမအရြယ္က - မိဘကုိဒုကၡေပးတဲ့အရြယ္
ဒုတိယအရြယ္က - ေယာကၤ်ားကုိဒုကၡေပးတဲ့အရြယ္
တတိယအရြယ္က - သမက္နဲ ့ေခြ်းမမ်ားကုိဒုကၡေပးတဲ့အရြယ္ပါ ။

0 comments: