ဝတၳဳ

စိတၱဇေဆး႐ံုတြင္ျဖစ္သည္။ လူနာတစ္ေယာက္က အျခားလူနာတစ္ေယာက္ကို ေမးသည္။
"ဘယ္နဲ႔လဲ။ ငါေရးထားတဲ့ ဝတၳဳ ဖတ္လို႔ေကာင္းရဲ႕လား..."
"အင္း.. ေကာင္းေတာ့ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဇာတ္ေကာင္ေတြ မ်ားလြန္းတယ္.."
ထိုအခ်ိန္တြင္ တာဝန္က် ဆရာဝန္၏ ေအာ္သံကို ၾကားရသည္။
"ေဟ့ ဘယ္သူ..ဒီစားပြဲေပၚက တယ္လီဖုန္းဒိုင္ယာရီ စာအုပ္ယူသြားတုန္း..."

0 comments: