ဒါပဲယူလုိက္ေတာ့

ေယာက်္ားက မိန္းမအတြက္ ဇိမ္ခံကားတစ္စီးကို ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဝယ္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္မိန္းမက ေစာဒကတက္သည္။

ဒီကား မလိုခ်င္ပါဘူး။ ကီလုိ ၁၄၀ အထိကို ၃စကၠန္႔အတြင္း ျမန္ျမန္သြားႏိုင္တဲ့ဟာမ်ိဳးပဲ လိုခ်င္တယ္။

ေယာက်္ားျဖစ္သူ အျပင္ထြက္သြားၿပီး ေပါင္ခ်ိန္စက္တစ္လံုး ဝယ္ၿပီးျပန္လာသည္။

လာစမ္း။ ဒီအေပၚတက္ရပ္လိုက္။ ဒီေလာက္ျမန္တာ ဒါပဲရိွတယ္။ ဂန္းနာမရဲ့ ..

0 comments: