ဖုိးကံေကာင္း

လက္ထပ္ၿပီးစ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ထီေပါက္သည္။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက ၄င္း ကံေကာင္းေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးသည္။ ထို႔ေနာက္ သူငယ္ခ်င္းက ေမးသည္။
"ဒါနဲ႔ ထီေပါက္တာသိေတာ့ မင္းမိန္းမ ဘာေျပာေသးလဲ"
ထီေပါက္သူက ေျဖသည္။
"ဟင့္အင္း … ၀မ္းသာလြန္းလို႔ ဆြံ႕သြားလိုက္တာ ခုထိ စကားမေျပာႏိုင္ေသးဘူး"
သူငယ္ခ်င္းက ေျပာသည္။
"ၾကည့္စမ္း၊ ၾကည့္စမ္း … ကံေကာင္းတဲ့သူေတြမ်ား ဆက္တိုက္ကို ကံေကာင္းၾကတာပါလား"

0 comments: