သူေတြ ့သြားလုိ ့

ဆရာ – မာရီယာ ထြက္ခဲ့၊ ေဟာဒီ ကမာၻေၿမပံု ကေန အေမရိကား တုိက္ကုိ ေထာက္ၿပစမ္း။

မာရီယာ – ဒီမွာ ပါ ဆရာ။

ဆရာ – မွန္တယ္။ ကဲ ကေလးတုိ.ေရ အေမရိကား တုိက္ကုိ ဘယ္သူရွာေဖြ ေတြ.ရွိခဲ. သလဲ။

အတန္း – မာရီယာပါ ဆရာ။

0 comments: