မတတ္ႏုိင္ဘူး

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ဟာ ဂြက်တဲ့ လူ႕မလိုင္ တစ္ေယာက္ကို စမ္းသပ္ဖို႕ အေျခအေန
ျဖစ္လာပါတယ္။
“ေကာင္းျပီ။ ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္သလဲ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာပါ။” လို႕ ဆရာဝန္က
ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္နဲ႕ ေမးပါတယ္။
“ကြ်န္ေတာ္ ဘာျဖစ္သလဲ ဆိုတာကို ရွာေဖြဖို႕က ခင္ဗ်ား အလုပ္ပဲေလ။” လို႕
လူ႕ဂြစာက ျပန္ေျပာပါတယ္။
ဆရာဝန္က ခဏ စဥ္းစားျပီး ေျပာပါတယ္။
“ေကာင္းျပီ။ ကြ်န္ေတာ့္ကို တစ္နာရီေလာက္ အခ်ိန္ေပးပါ။
ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကို သြားေခၚခ်င္လို႕ပါ။ သူက တိရိစၧာန္ ကု ဆရာဝန္ ေလ။
ကြ်န္ေတာ္ သိသမွ် လူထဲမွာ ေမးခြန္း မေမးပဲ ေရာဂါရွာႏိုင္တဲ့
သူဆိုလို႕ သူတစ္ေယာက္တည္းပဲ ရွိတယ္။”

0 comments: