ျငင္းေနလုိ ့

ေက်ာင္းမွေနာက္က်ျပီးျပန္ေရာက္လာေသာ သားကုိအေဖလုပ္သူကအေၾကာင္းအရင္းကုိေမးရာ အဖြားအုိတစ္ဦးအား လမ္းျဖတ္ကူးရန္ကူညီေနရသျဖင့္ဟုသားကေျဖသည္။
လူမွဳေရးစိတ္ဓါတ္ရွိတဲ့သားဟု အေဖကခ်ီးက်ဴးျပီး သားကုိေခ်ာကလက္ဆုခ်သည္။ ေနာက္တစ္ေန ့တြင္ သားသည္ မိမိ အတန္းမွ သူငယ္ခ်င္းကုိေခၚလာျပီး မိမိတုိ ့ႏွစ္ဦးသား အဖြားအုိကုိ လမ္းျဖတ္ကူးရန္ကူညီခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပသည္။
အေဖလုပ္သူက ေခ်ာကလက္တစ္ခုစီ ဆုခ်လုိက္ျပန္သည္။
ေနာက္တစ္ေန ့တြင္မူ သားသည္ မိမိအတန္းမွ ေက်ာင္းသားထက္၀က္ခန္ ့ျဖင့္ အိမ္ေရာက္လာကာ အဖြားအိုတစ္ဦးကုိ လမ္းျဖတ္ကူးႏုိင္ရန္ ကူညီခဲ့ျပန္ေၾကာင္းအေဖ့ကုိေျပာျပသည္။

" မင္းတုိ ့လူကမ်ားလွခ်ည္လား "
" အဖြားက လမ္းျဖတ္မကူးခ်င္ဘူးဆုိျပီး အတင္းျငင္းေနလုိ ့ပါ "

0 comments: