၄။ အာ့ဘူလဲ

ကမၻာကို ရက္ေပါင္း ၈၀ တည္းနဲ ့ပတ္ခဲ့တာဘယ္သူလဲ ?

အေျဖမွန္ကုိ ေနာက္ရက္ တြင္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ အေျဖမွန္ကန္သူသူမ်ားကုိလဲ အစဥ္လုိက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္ ။

(Comment ေပး၍ မရသူမ်ား ေအာက္ပါ Link ကုိ ကူးယူ၍ ဖုန္း Internet Browser မ်ားတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္ကာ Comment ေပးႏုိင္ပါသည္ ... Link = http://goo.gl/FosaHi )