သူမပါဘူး

ေၾကးနန္းရံုးတြင္ျဖစ္သည္။ ေၾကးနန္းစာ႐ြက္ေပၚတြင္ အေဒၚႀကီးတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတိုင္းေရးကာ ေၾကးနန္းရံုးစာေရးမကိုေပးသည္။

"သမီး နာတာရွာ၊ ေျမး အီဗန္ ႏွင့္ ပီတာတို႔ကိုႏွစ္သစ္ကူးဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္ "

' အားလံုးကိုဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္ဆိုရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလားအေဒၚရယ္ '

" ဟာ .... ဒါေတာ့မျဖစ္ဘူးတူမရယ္ ၊ အားလံုး လို ့ဆိုလိုက္ရင္ သားမက္လုပ္တဲ့ေကာင္ပါ ပါသြားလိမ့္မယ္ "

0 comments: