သူေတာင္ နားမလည္ႏုိင္ေတာ့ပါ

မိသားစု(၃)ေယာက္ ညစာတူတူ စားေနၾကသည္။ သားငယ္က အေဖအား လွမ္းေမးသည္။
"ေဖေဖ ေမေမ့ကို ဘာလို႔ လက္ထပ္ခဲ့တာလဲ ဟင္"
ေယာက္်ားလုပ္သူက မိန္းမအား လွည့္ေျပာသည္
"ေတြ႕လား … ငါ့လုပ္ရပ္ကို ကေလးေတာင္ နားမလည္ဘူး"

0 comments: