စည္းကမ္းႏွင့္အညီ

ေရွ႕ေနႏွစ္ေယာက္ စားေသာက္ဆိုင္ထဲ ဝင္လာတယ္။
ဘီယာတစ္ခြက္စီ မွာေသာက္တယ္
ခဏေနေတာ့ သူတို႔အျပင္ကဝယ္လာတ့ဲ ဆင္းဒဝစ္မုန္႔ေတြ ကိုယ္စီထုတ္ၿပီး စားမလို႔ ျပင္ေနတုန္း...
ဆိုင္မန္ေနဂ်ာ ေရာက္လာၿပီး ေျပာတယ္... ...

"ဒီဆိုင္ထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္ အစားအစာ စားခြင့္မျပဳပါဘူး ခင္ဗ်ာ၊ ဒါ ဆိုင္ရဲ႕ စည္းကမ္းပါ"
"ဘာျဖစ္တယ္..."

မန္ေနဂ်ာက ထပ္ေျပာတယ္... ...

"ဒီဆိုင္ရဲ႕ စည္းကမ္းအရ ဆိုင္ထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္ အစားအစာ စားခြင့္ မျပဳပါဘူး ခင္ဗ်ာ"
"ေအာ္... ရပါတယ္ကြာ"

... ဆိုၿပီး ေရွ႕ေနႏွစ္ေယာက္ ဆင္းဒဝစ္ခ်င္း လဲစားလိုက္ၾကတယ္။

ေရွ႕ေနပါဆိုမွ

0 comments: