အက်င့္ျဖစ္ေနျပီေလ

လူမ်ဳိးေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အေပ်ာ္တမ္းေလထီးခုန္အဖြဲ႕သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေလထီးခုန္ရန္ ေလယာဥ္ျဖင့္ တက္လာသည္။

သတ္မွတ္ေနရာေရာက္ေသာ္ သရုပ္ျပဆရာက ေလထီးခုန္ရန္ အဖြဲ႕သားမ်ားကုိ ေနရာယူ ေစသည္။

အေမရိကန္တစ္ဦး ပထမဆံုးအလွည့္က်သည္။ သရုပ္ျပ ဆရာက “အဆင္သင့္ျပင္၊ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ဆင္း”ဟု တုိင္ေပးေသာ္လည္း မဆင္းရဲဘဲ တန႔္ေနသျဖင့္ ေနာက္မွေန၍ အနည္းငယ္တြန္းေပးလုိက္ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ စသျဖင့္ တစ္ဦးၿပီး တစ္ဦး ခုန္ဆင္းၾကရာ တြင္ မည္သူမွ် ခ်က္ခ်င္း မဆင္းရဲသျဖင့္ သရုပ္ျပဆရာက တြန္းတြန္း ခ် ေပးလုိက္ရသည္။

ေနာက္ဆံုး ျမန္မာျပည္သား ကုိေရႊအလွည့္ေရာက္လာသည္။ သရုပ္ျပဆရာ က တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုးတုိင္ေပး၍ ဆင္းဟု ဆုိရံုရွိေသးသည္။ ကုိေရႊက ခုန္ ဆင္းၿပီးႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕သားအားလံုး ေျမျပင္သုိ႔ ေဘးကင္းစြာေရာက္ၾကေသာအခါ သရုပ္ျပဆ ရာက ကုိေရႊနားသုိ႔လာ၍ ေမးသည္။
“ပထမဆံုး အႀကိမ္မွာ ခင္ဗ်ားလုိ မတြန႔္မဆုတ္ ခုန္ဆင္းသြားတဲ့သူမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္ တေယာက္မွ မေတြ႕ဖူးခဲ့ဘူး၊ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိ မ်ား ျပင္ဆင္ခဲ့တာလဲ”ဟု ေမးသည္။

ကုိေရႊကေျဖသည္မွာ “ကြၽန္ေတာ္က ျမန္မာျပည္မွာ အၿမဲတမ္း ဘတ္စ္ကားပဲ စီးတာေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္းဆုိတာနဲ႔ အသင့္ျဖစ္ေနတာပါ”

0 comments: