ရွင္းလင္းခ်က္

လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ဟာ ကြာရွင္းျပတ္စဲဖို႕ တရားရံုးကို သြားၾကပါတယ္။

အဲဒီမွာ သူတို႕ရဲ႕ ကေလးရဲ႕ အုပ္ထိန္းသူ ဘယ္သူျဖစ္သင့္သလဲ ဆိုတာကို အျငင္းပြားၾကပါတယ္။

ဂ်ဴရီလူၾကီးေတြက သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ဘာေၾကာင့္ ကေလးရဲ႕ အုပ္ထိန္းသူ
ျဖစ္သင့္တယ္လို႕ ထင္သလဲ ဆိုတာကို ေမးပါတယ္။

ပထမဆံုး ဂ်ဴရီလူၾကီးေတြက အမ်ိဳးသမီးကို ေမးပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ အမ်ိဳးသမီးက
“ကြ်န္မ ဒီကေလးကို ကိုးလေလာက္ ဝမ္းထဲမွာ လြယ္ထားရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကြ်န္မ
နာနာက်င္က်င္နဲ႕ ေမြးဖြား ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီကေလးဟာ ကြ်န္မရဲ႕
တစိတ္တပိုင္းလို႕ ေျပာရင္ ရတယ္။” လို႕ ေျပာပါတယ္။

ဂ်ဴရီလူၾကီးေတြက အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အေျဖကို သေဘာက်သြား ၾကပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားကို အဲဒီေမးခြန္းကိုပဲ ထပ္ေမးပါတယ္။

“ေကာင္းျပီ။ ကြ်န္ေတာ္ အေၾကြေစ့ တစ္ေစ့ကို ယူလိုက္တယ္။ ေဖ်ာ္ရည္ေရာင္းတဲ့
စက္ထဲ ထည့္လိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ ေဖ်ာ္ရည္ ထြက္လာတယ္။ ကဲ အဲဒီေဖ်ာ္ရည္ဟာ ကြ်န္ေတာ္
ပိုင္တာလား။ စက္ က ပိုင္တာလား ေျပာစမ္းပါ။”

0 comments: