ဓါးစာခံ

ေမြးျမဴေရးလုပ္သားႀကီး သူ႔ဝက္ေတြကုိ အစာေကၽြးေနတယ္
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔မိန္းမေရာက္လာျပီး ေျပာတယ္... ...
"လာမယ့္ ၾကာသာပေတးေန႔ဟာ က်မတို႔ လက္ထပ္တ့ဲ ေရႊရတုႏွစ္ပတ္လည္ပဲ၊ ပါတီပြဲလုပ္ရေအာင္ ဝက္တစ္ေကာင္ ေပၚမယ္ေလ"
ဒီေတာ့ အဖိုးႀကီးက ျပန္ေျပာတယ္... ...
"လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ငါးဆယ္က ငါတို႔က်ဴးလြန္ခ့ဲမိတ့ဲ အမွားအတြက္ ဝက္မွာ ဘာအျပစ္ရိွလို႔လဲကြာ"

0 comments: