ဒီပလိုမာ လက္ေဆာင္

အဘြားျဖစ္သူႏွင့္ ေျမးငယ္တို႔ Market တြင္ ေဈးလာဝယ္ၾကသည္။
အဘြား                      ။ ဟဲ့ ဒီပလိုမာ ဟုိေကာ္ဖီအထုတ္ေလးအဘြားကို ယူေပးစမ္း။ ဒီပလိုမာ သၾကားလံုးေတြ ျပန္ထားလိုက္။
အေရာင္းဝန္ထမ္း         ။ ကေလးနာမည္က ဒီပလိုမာတဲ့လား။ ဘာလို႔ ဒီနာမည္ မွည့္တာလဲ ဟင္။
အဘြား                      ။ ဒါလား။ ကြ်န္မသမီးကို ေကာလိပ္တက္ဖို႔ ျမိဳ႕ကိုလႊတ္လိုက္တယ္ေလ။ ဒါေလးက သူျပန္ရလာတာေလးေပါ့။

0 comments: