မေနာက္ပါနဲ ့

အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုကို အခ်ိန္အေတာ္ေနာက္က်ၿပီးမွ ေရာက္လာတဲ့

စီးပြားေရးဘဲြ ႔ရခါစ လူငယ္ေလးတစ္ဦးရဲ ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ …

အင္တာဗ်ဴးသူ ။ ။ ညီေလး အေျခခံလစာ ဘယ္ေလာက္ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသလဲ။

လူငယ္ ။ ။ တစ္လ ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀ ရယ္။ ကုမၸဏီရဲ ႔ အျမတ္အေပၚမူတည္ၿပီးရတဲ့ အပိုေဆာင္းေလးရယ္ေပါ့ဗ်ာ။

အင္တာဗ်ဴးသူ ။ ။ အင္း … ေကာင္းၿပီေလ ညီေလး ေျပာသလိုပဲေပးပါမယ္။

ဒီကုမၸဏီက ညီေလးကို တစ္ႏွစ္မွာ ၅ ပတ္ ရက္ရွည္ ပိတ္ေပးမယ္။

ေဆး၀ါးကုသမႈ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မွန္သမွ် ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူပါတယ္။

ကုမၸဏီကေန အၿငိမ္းစား ယူတဲ့အခါ လစာရဲ ႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေထာက္ပံ့ပါဦးမယ္။

ကုမၸဏီမွာ အလုပ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ရိွၿပီဆိုရင္ ဇိမ္ခံကားတစ္စီး ထုတ္ေပးမွာပါ။

လူငယ္ (မ်က္လံုးျပဴးလ်က္) ။ ။ ခင္ဗ်ား … ေနာက္မ်ားေနာက္ေနတာလား။

အင္တာဗ်ဴးသူ ။ ။ အင္းေလ …. မင္းကပဲ … အရင္စ ေနာက္တာေလ။

0 comments: