လန္ ့သြားသူ

အတန္းထဲတြင္ဆရာမကေမးသည္
ဆရာမ။ ။ ငါးဖယ္ကဘာလို႔ ျပားျပားႀကီးျဖစ္ေနတာလဲ
ပီတာေလးက...လက္ညိႈးေထာင္ပီးေျဖလိုက္သည္.....
ေဝလငါးနဲ႔ အိပ္လို႔
ဆရာမ ။ ။ ပီတာေလး.........အခုခ်က္ခ်င္းအခန္းထဲကထြက္သြားစမ္း
ပီတာေလး..အခန္းထဲက...ကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္းနွင့္ထြက္သြားသည္ ။
ဆရာမ ။ ။ ကဲဆက္ေမးမယ္....... ေက်ာက္ပုစြန္က ဘာလို႕မ်က္လံုးျပဴးရတာလဲ
ပီတာေလးက...ေနာက္ျပန္လွည့္ၿပီးေျဖလိုက္သည္
သူအကုန္ျမင္လိုက္လို႔

0 comments: