သမက္တုိ ့၏ေစတနာ

အလြန္ခ်မ္းသာေသာ သူေ႒းႀကီးတစ္ဦးသည္ သူ႔အိမ္မွ စားဖိုမွဴးအား ေခၚၿပီး ဟင္းလ်ာမ်ိဳးစံုပါ၀င္ေသာ menu (မီႏူး) စာရြက္ကို ေပးရင္း စားဖိုမွဴးအား မွာၾကားေနသည္။

"ေရာ့...ဒါက ငါ့ေယာကၡမႀကီးအႀကိဳက္ဆံုး ဟင္းလ်ာေတြခ်ည္းပဲ သီးသန္႔ ျပဳစုထားတဲ့ စာရင္းစာရြက္"

"ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ"

"မနက္ျဖန္က်ရင္ ငါ့ေယာကၡမႀကီး ငါတို႔အိမ္ကို လာလိမ့္မယ္၊ အဲဒီဟင္းေတြထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်က္မိလို႔ကေတာ့ မင္းအလုပ္ျပဳတ္ၿပီသာမွတ္ "

0 comments: