မျဖစ္ႏိုင္တာေတြမေမးပါနဲ႔

ကမၻာေက်ာ္ Apple ကြန္ျပဴတာ ကုမၸဏီၾကီးက ကြန္ျပဴတာ အမ်ဳိးအစားသစ္တစ္မ်ဳိးကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္လိုက္နိုင္သည္။

အဆိုပါ ကြန္ျပဴတာတြင္အနာဂတ္ကို မွန္ကန္စြာ ေျပာျပနိုင္ေသာ ပရိုဂရမ္ ထည့္သြင္းထားျပီး

အနာဂတ္တြင္ ဘာျဖစ္မည္ကို တိတိက်က် အေျဖထုတ္ေပးသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ထိုကြန္ျပဴတာကို လူထုေရွ႕တြင္ ခ်ျပျပီး အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး အတြက္လူထုထဲမွ စိတ္ၾကိဳက္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံက ေမာ္ကခ်ီ ၀င္ထိုင္ျပီးကီးဘုတ္မွေမးခြန္းရိုက္ထည့္လိုက္သည္။
"ကင္ညာႏိုင္ငံ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစိ ရနိုင္မည္နည္း"

ပရိုဂရမ္ -- ၀ီး ... ကနဲ run သည္။ အေျဖ ခ်က္ခ်င္းေပၚလာသျဖင့္ ပရိႆတ္သေဘာက်သြားသည္။

အေျဖမွာ - "ေနာက္ ၁၀ နွစ္အၾကာ ... " ဟုေရးထားသည္။
ေမာ္ကခ်ီေခါင္းငိုက္စိုက္ျဖင့္ ထြက္သြားသည္။

ေနာင္ ၁၀နွစ္တြင္သူ ရွိ့ နိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ ေတာ့...။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ပတ္ဂ်ီဆန္ ၀င္ထိုင္ျပီး ေမးခြန္းရိုက္ထည့္သည္။

"ေျမာက္ကိုရီးယား ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစိ ရနိုင္မည္နည္း"

ပရိုဂရမ္ ၀ီး ... ကနဲ run ျပန္သည္။ အနည္းငယ္ အခ်ိန္ၾကာျပီး အေျဖေပၚလာသည္။

"ေနာင္ နွစ္ ၁၀၀ အၾကာ ..." ပတ္ဂ်ီဆန္ ေခါင္းငိုက္စုိက္ က်သြားသည္။

ေနာင္နွစ္ ၁၀၀တြင္ သူလူ႕ေလာကၾကီးတြင္ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ ...။

လူအုပ္ထဲမွ ၃နွစ္သားအရြယ္ ျမန္မာ ကေလးငယ္ တစ္ဦးထြက္လာသည္။

စာမတတ္ေသးသျဖင့္ ကီးဘုတ္ကို တာ၀န္ခံမွ ၀င္ရိုက္ေပးရသည္။

ကေလးငယ္ ၏ေမးခြန္းမွာ

"သားတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဘယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစိ ရႏိုင္မည္နည္း"

ပရိုဂရမ္ run ျပန္သည္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသည္။ ပရိႆတ္လည္း စိတ္၀င္စားစြာေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

ကြန္ျပဴတာမွ မီးခုိးမ်ား အူထြက္လာသည္။ ပရိႆတ္ ေဘးကိုရွဲသြားသည္။

ထို႕ေနာက္ ၀ုန္း ဆိုေသာအသံၾကီးနွင့္အတူ ကြန္ျပဴတာေပါက္ကြဲသြားသည္ ...

တာ၀န္ခံမ်ား အေျပးအလႊား ကြန္ျပဴတာအသစ္တစ္လုံးလာေရာက္လဲလွယ္ေပးသည္။

သို႕ေသာ္ ေရွ႕တြင္ စာတမ္းတစ္ခုေတာ့ ခ်ေပးသြားသည္

"အနာဂတ္ကို မွန္ကန္စြာ ေဟာေျပာနိုင္ေသာ ကြန္ျပဴတာကို မည္သူမဆိုစမ္းသပ္ေမးျမန္းခြင့္ျပဳသည္။

သို႕ေသာ္ မျဖစ္နိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုမေမးပါနွင့္ ..."......ဟူ၏။

0 comments: