မိန္းမခ်စ္သူ

တစ္ေန့သြားဆရာ၀န္ တစ္ဦးထံဖုန္းလာသည္။
ဆရာ……ဆရာဆီမွာသြားနွတ္ရင္ဘယ္ေလက္ကုန္မလဲ
ဆရာ၀န္………………..အေကာင္းဆံုးနွုတ္မယ္ဆိုရင္ေဒၚလာ ၅၀ ပါ
ဖုန္းဆက္သူ……………ဒီထက္နည္းတာရွိေသးလား
ဆရာ၀န္………………..အင္းဒီထက္ေစ်းနည္းတာဆို ထံုေဆးမထိုးဘူး နည္းနည္းေတာ့နာမယ္ ေဒၚလာ ၄၀ က်မယ္
…………………………..ဒီထက္နည္းတာရွိေသးလား
ဆရာ၀န္………………..ဒီထက္နည္းတာဆို လက္ေထာက္ဆရာ၀န္နဲ့နွုတ္ရမယ္ စိတ္ေတာ့ခ်ရပါတယ္ေဒၚလာ ၃၀ံ နဲ ့ရမယ္
ဒီထက္နည္းတာရွိေသးလား
ဆရာ၀န္………………..ဒီထက္နည္းခ်င္ရင္ေတာ့ ဒရ၀မ္နဲ့နွုတ္လိုက္မယ္ေတာ္ေတာ္ေတာ့နာမယ္ လက္ရာလည္းမေကာင္းဘူး ၂၀နဲ့ရမယ္
ဒီထက္နည္းတာေတာ့မရွီေတာ့ဘူးေပါ့
ဆရာ၀န္………………..အင္း
          အဲ့ဒါဆို သူနဲ့ပဲ နွုတ္မယ္ဆရာ
         ခဏေန ကၽြန္ေတာ့မိန္းမကိုလႊတ္လိုက္မယ္

0 comments: