ျမန္မာကြ…

တစ္ခါက ဂ်ပန္သုေတသီေတြ ေျမၾကီးတူးျပီးရွာေဖြၾကည့္ၾကသတဲ့။ ေပ ၁၀၀၀
တူးမိတဲ့အခါမွာ ေျမၾကီးထဲက ေၾကးနီ Network ၾကိဳးေတြ၊
ဖုန္းၾကိဳးေတြတူးမိၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဂ်ပန္ေတြက ဂုဏ္ယူျပီးေျပာၾကတယ္။ ”
ဂ်ပန္ေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၁၀၀၀ ကတည္းက Networking & Telecommunication
ကို နားလည္ေနၾကျပီ” တဲ့။

အေမရိကန္ေတြကလည္း တူးၾကျပန္ေရာတဲ့။ ေပ ၂၀၀၀ ေလာက္တူးမိေတာ့ Fiber Optic
ၾကိဳးေတြ တူးမိၾကတယ္။ ဒီေတာ့ အေမရိကန္ေတြက ” လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀၀၀ ကတည္းက
ယန္းကီးေတြဟာ Fiber Optic ၾကိဳးေတြ သံုးတတ္၊ တီထြင္တတ္ေနၾကျပီ ” ဆိုျပီး
ဂုဏ္ေဖၚၾကတယ္။

မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ ျမန္မာျပည္က ဆရာၾကီးေတြကလည္း တူးၾကျပန္ေရာတဲ့။ ေပ
၅၀၀၀ သာေရာက္ေရာ … ဘာမွမေတြ႕ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ေန႕ထုတ္
သတင္းစာေတြမွာ စာလံုးမည္းၾကီးေတြနဲ႕ ပါလာတယ္။
” ျမန္မာေတြ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀၀၀ က Wireless Technology ကို တြင္က်ယ္စြာ
အသံုးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း ”

0 comments: