ဥာဏ္ၾကီးရွင္ေဖေဖ

႐ံုးမွာ အခ်ိန္ပိုလုပ္ရေသာေၾကာင္႔ ေနာက္က်မွ ျပန္ေရာက္လာသည္႔ အေဖ ျဖစ္သူကို သားငယ္က ေမးသည္။

“လမင္းဟာ ဘာျဖစ္လို႔ အႀကီးႀကီး ျဖစ္ေနတာလဲဟင္”

“လမင္း ဟုတ္လား ၊ မသိပါဘူး သားရယ္”

“ၾကယ္ေတြက်ေတာ႔ ေသးေသးေလးေနာ္…. ဘာျဖစ္လို႔လဲ ေဖေဖ”

“ၾကယ္ေတြ ဟုတ္လား၊ အင္း မေျပာတတ္ပါဘူးကြာ”

“ေဖေဖ၊ ဘာျဖစ္လို႔ ..”

အေမက ၀င္ေျပာသည္။

“ဟဲ႔သား၊ ေဖေဖ ပင္ပန္းလာတယ္ေလကြယ္။ နားပါေစ။ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္မေနစမ္းနဲ႔”

“ေမးစမ္းပါေစကြာ၊ ကေလးကို အေဖကမွ မရွင္းျပရင္ ဘယ္သူရွင္းျပမလဲ။ မဟုတ္ဘူးလား ။”

0 comments: