အေျခအေနေကာင္းျပီ

တခါက အစိုးရအၾကီးအကဲဲတစ္ဦးသည္ ေနာက္လိုက္မ်ားနွင့္ အစည္းအေ၀းအတြက္ ခရီးထြက္ၾကသည္။

လမ္းတြင္ မေတာ္တဆ ယာဥ္တိုက္မွဳျဖစ္ပီး ေဆးရံုးသို ့ေရာက္သြားၾကသည္။

အၾကီးအကဲသတင္း၏ ကိုေမးျမန္းစံုစမ္းရန္အတြက္ သတင္းေထာက္မ်ားေရာက္လာပီး ဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္မ်ား။ ။ဆရာ—–ဆရာ အၾကီးအကဲ အေျခအေန ဘယ္လိုလဲ။

ွဆရာ၀န္ ။ ။အင္း…အေျခအေန မေကာင္းဘူး။

သတင္းေထာက္မ်ား။ ။ သူ ့ရဲ ့ေနာက္လိုက္ေတြေကာ….

ဆရာ၀န္ ။ ။ အင္း….သူတို့လဲ အေျခအေန မေကာင္းဘူး။

သတင္းေထာက္မ်ား။ ။ ဒါဆို ဘယ္သူအေျခအေန ေကာင္းလဲ။ ….ဆရာ…

ဆရာ၀န္ ။ ။ ငါတို ့တိုင္းျပည္…..တဲ႕

0 comments: