ျခင္ေပးေသာဒုကၡ

ပင္လယ္ျပင္အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးေသာ ပင္လယ္ဓါးျမအသစ္ႏွင့္ ဝါရင့္ပင္လယ္ဓါးျမႀကီးတို႔ အရက္ဘားတစ္ခုအတြင္း အတူအရက္ေသာက္ေနၾကသည္။ ပင္လယ္ဓါးျမႀကီးမွာ ေျခတစ္ဖက္ျပတ္ေနေသာေၾကာင့္ သစ္သားေျခေထာက္တပ္ထားသည္။ လက္ေကာက္ဝတ္ေနရာမွစ၍ ျပတ္ေနေသာလက္တစ္ဖက္တြင္လည္း သံခ်ိတ္ေကာက္ႀကီးကို တပ္ထားေသးသည္။ ႀကိဳးျဖင့္သိုင္းထားေသာသားေရပတ္ျဖင့္လည္း လပ္ေနေသာမ်က္လံုးတစ္ဖက္ကိုကာထားသည္။
ေရခ်ိန္ရလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဓါးျမအသစ္က အရဲစြန္႔ၿပီးေမးသည္။
“ ခင္ဗ်ားေျခေထာက္ကို ဘယ္လိုဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတာလဲတုန္းဗ် ”
“ Caribbian တိုက္ပြဲေတြဝင္ႏႊဲတုန္းက ရခဲ့တဲ့ဒါဏ္ရာေပါ့ကြာ…”
“ ဒါဆို.. ခင္ဗ်ားလက္ကလည္း Caribbian တိုက္ပြဲေတြတုန္းက ရခဲ့တာပဲေပါ့၊ ဟုတ္လား..”
“ မဟုတ္ဘူး.. ဒါက Persian ပင္လယ္ေကြ႔မွာ ငါးမန္းတစ္ေကာင္နဲ႔သတ္ခဲ့တုန္းကရခဲ့တာ ”
“ ခင္ဗ်ားမ်က္လံုးကေရာ ”
“ က်ဳပ္ေသာင္ျပင္မွာအိပ္ေနတုန္း ျခင္တစ္ေကာင္လာကိုက္လို႔ ”
“ ေနပါဦး…ျခင္ကခင္ဗ်ားမ်က္လံုးကြ်တ္သြားေအာင္ကိုက္ႏုိင္ပါ့မလား။ ”
“ အဲဒီေန႔က ငါ့လက္မွာသံခ်ိတ္တပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ေန႔ကြ။ ”

0 comments: