ပညာက မေနဘူး

လမ္းျဖတ္ကူးသူကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္က ဝင္တိုက္မိၿပီး ေမာင္းေျပးသြားသည္။
အခင္းျဖစ္သည့္ ေနရာသို႔ ရဲသားခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေရာက္လာသည္။
အတိုက္ခံရသူသည္ နာမည္ႀကီး ခါးပိုက္ႏႈိက္သမား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း
ရဲသားက သိလိုက္သည္။
"တိုက္သြားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ရဲ႔နံပါတ္ကို မင္းမွတ္ထားလိုက္ေသလား"
"မမွတ္မိလိုက္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကိုေတာ့ ႏႈိက္ထားလိုက္တယ္၊ ေရာ့"

0 comments: