ေက်းဇူးရွင္ေဖေဖ

အေဖျဖစ္သူ မီးဖုိေခ်ာင္တြင္ထုိင္ျပီးအရက္ေသာက္ေနသည္။ သမီးျဖစ္သူ၀င္လာျပီးေျပာသည္ ။
" ေဖေဖ ၊ ပုလင္းလြတ္ေတြယူသြားမယ္ေနာ္ ။ ပုလင္းလြတ္ေတြေရာင္းျပီးဆန္၀ယ္ခ်င္လုိ ့"
" ယူသြား .. ယူသြား .. ဟင္း .. ငါမရွိရင္ ဒင္းတုိ ့ဘာနဲ ့စားၾကမလဲမသိဘူးး "

0 comments: