စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ

Q – မိသားစုဝင္ေတြထဲမွာ စစ္နဲ႔ပတ္သက္တာေတြရွိလား?
A – က်ေနာ့္အေဘးဆိုရင္ ဂ်ပန္စစ္ၾကီးထဲမွာ ဆံုးသြားတာ။

Q – ဘယ္တိုက္ပြဲမွာတုန္း ??
A – ရြာနားကို ဂ်ပန္ေတြေရာက္လာတဲ့ေန႔က စျပီး ဝမ္းပ်က္တာ ၃ ရက္ေလာက္ေနေတာ့ ဆံုးတာပဲ။


Q – ေဟ့ေကာင္။ မင္းကို တိုက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္သလားေမးတာ။
A – က်ေနာ့္အဖိုးဆိုရင္ေတာ့ အင္းစိန္တိုက္ပြဲမွာ ဆံုးသြားတာ။

Q – ဘယ္တပ္ကတုန္း ???
A – တပ္ကမဟုတ္ဘူး။ သူက ျခံထဲက သရက္သီးတက္ခူးတုန္း က်ည္ဆန္မွန္ျပီး ဆံုးတာပဲ။


Q – ေနာက္စရာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ဆံုးေမးမယ္.. မင္းအေဖက စစ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘာလုပ္တုန္း ??
A – ေရစစ္ေရာင္းပါတယ္..

0 comments: