သြားေရက်သြားလုိ ့ပါ

ကမာၻေက်ာ္ လူရွြင္ေတာ္ၾကီး ခ်ာလီခ်ာပလင္သည္ တစ္ေန႔တြင္ အိမ္တြင္ေမြးထားေသာ
ေခြးကေလးႏွင္႔ အၿပင္ထြက္ လမ္းေလွ်ာက္သည္။
တစ္ေနရာတြင္ အလြန္ပိန္လွီေသာ မိန္းမၾကီးတစ္ေယာက္ႏွင္႔ဆုံသည္။
ေခြးကေလးသည္ မိန္းမၾကီးဘက္ ေၿပးသြားၿပီး သူမ၏ေၿခေတာက္ကုိ လွ်ာႏွင္႔လ်က္သည္။
ခ်ာလီခ်ာပလင္က အားနာနာႏွင္႔ ေတာင္းပန္စကားဆုိသည္။
"ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္႔ေခြးဟာ
ဒီေလာက္အရုိးမ်ားမ်ားကုိ မၿမင္ဖူးလုိ႔ပါ"

0 comments: