ငါ့ေၾကာင့္

အေ၀းေျပးရထားေပၚတြင္ျဖစ္သည္။ အေပၚအိပ္စင္တြင္အိပ္လ်က္ ကုိခ်ဴခ်ာလုိက္ပါလာသည္။ ဘူတာသုိ ့အ၀င္တြင္ စက္ေမာင္းသမားက ရထားကုိတအားဘရိတ္အုတ္လုိက္သည္။ ကုိခ်ဴခ်ာ အိပ္စင္ေပၚက ၀ုန္းကနဲ လိမ့္က်သည္။ နဖူးေပၚက ' ဘု '  ကုိလက္ျဖင့္စမ္းရင္းကုိခ်ဴခ်ာေျပာသည္။

" က်တာေတာ္ေတာ္ျပင္းတာပဲ ၊ ရထားေတာင္ရပ္သြားတယ္ ..  "

0 comments: