တစ္ေယာက္တည္းပဲရတယ္ေလ

" ေယာက္်ားေတြက္ို လံုးဝမယံုနဲ႔ သူတို႔အားလံုး လူလိမ္

လူညာေတြခ်ည့္ပဲ "

" ဘာျဖစ္လို႔လဲ "

" ဘာျဖစ္ရမွာလဲ ၊ ခ်စ္လွခ်ည္ရဲ႕ ၊ ႀကိဳက္လွခ်ည္ရဲ႕ ၊ လို႔

ေယာက္်ားေတြ အမ်ားႀကီးက က်မကို ေျပာခဲ့တယ္ေလ ။ ေဟာ .....

အခုေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲကပဲ က်မကို လက္ထပ္ခဲ့တယ္ "

0 comments: