လွည့္ကြက္

ေတာသားၾကီးတစ္ေယာက္သည္ ၾကက္ဖငယ္တေကာင္ကုိ၀ယ္လာကာၾကက္ျခံတြင္းသုိ႕ထည္႕လုိက္သည္။

မူလရွိနွင္႕ပီးသား ၾကက္ဖအုိ က ၄င္း အား ဤသုိ႕ စိန္ေခၚ၏။

" ဒီၾကက္ျခံကုိ မင္းနဲ႕ ငါ ၃ ပတ္အေျပးျပိဳင္ေျပးမယ္ အရင္ေရာက္တဲ႕သူ က ျခံထဲက ၾကက္မေတြ အကုန္ ယူေၾကး.." ....လုိ႕ဆုိ၏။

ၾကက္ဖပ်ဳိအသစ္ကလည္း....

" စိန္လုိက္ " ဟုေျပာေလ၏။

သုိ႕ျဖင္႕ ၾကက္ဖအုိ နွင္႕ၾကက္ဖပ်ဳိတုိ႕ျပိဳင္ေျပးၾက၏။ၾကက္ဖပ်ဳိကား လ်င္ျမန္စြာျဖင္႕ တစ္ပတ္ျပည္႕သြား၏။

ထုိ႕ေနာက္ တစ္ပတ္အသာျဖင္႕ ၾကက္ဖအုိေနာက္မွလုိက္ကာ ၾကက္ဖပ်ဳိမွ ေျပးေန၏။

ၾကက္ဖအုိကား တစ္ပတ္ပင္မျပည္႕ေသးေပ။

ဤ သည္ကုိျမင္ေသာ ၾကက္ျခံပုိင္ရွင္က ေလးခြကုိယူကာ ၾကက္ပ်ဳိကုိ ပစ္ခ်လုိက္၏။

နုတ္မွလည္း မေက်မခ်မ္းေျပာလုိက္သည္မွာ.....

" ၾကက္ဖ၀ယ္တာ ၆ ေကာင္ရွိပီ ၊အားလုံး လိင္ တူကုိမွ ၾကိဳက္တဲ႕ အေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ...." ...တဲ႕

0 comments: